TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

10 October, 2020
 1. Mô tả công việc:
 • Quản lý, điều hành chung hoạt động của Phòng Đào tạo.
 • Lập kế hoạch đào tạo, quản lý, phát triển nguồn nhân lực định kỳ tháng, quý, năm (bao gồm cả Nhân viên văn phòng và Nhân viên giúp việc).
 • Đảm bảo chất lượng đào tạo Nhân viên giúp việc.
 • Báo cáo công việc với BGĐ.
 • Lập quy trình đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích, thực hiện khảo sát nhằm xác định nhu cầu đào tạo của các bộ phận/phòng/ban.
 • Quản lý, đào tạo, phân công, giao việc, đánh giá và phát triển chuyên viên đào tạo.
 • Báo cáo Ban Giám đốc về vấn đề liên quan đến đào tạo, kế hoạch, tiến độ và kết quả thực hiện.
 • Đáp ứng được chất lượng nhân sự theo yêu cầu BGĐ.
 • Đáp ứng được chất lượng Nhân viên giúp việc được đào tạo chuyên môn và kỹ năng theo yêu cầu BGĐ.
 • Chủ động, đúng thời hạn yêu cầu.Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc về các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định.
 • Từ chối thực hiện các yêu cầu liên quan đến hành chính nếu các yêu cầu đó không tuân thủ đúng các quy định của Công ty.
 • Từ chối các yêu cầu của phòng/cá nhân khác mà chưa có sự chấp thuận của GĐ.
 1. Yêu cầu công việc:
 • Nam/ nữ: tuổi từ 25 – 40.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Bằng cấp khác: Quản trị Nguồn nhân lực; Giáo dục; Quản trị Kinh doanh; Luật hoặc các chuyên ngành có liên quan khác.
 • Kiến thức Luật lao động, hiểu biết về nghiệp vụ và quy trình đào tạo.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc trong công tác Đào tạo.
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc với lao động phổ thông.
 • Sẵn sàng làm thêm giờ.
 • Tư duy quản lý và mong muốn phát triển thành quản lý trong mục tiêu nghề nghiệp.

Our Lastest Blogs

Get In Touch With Us

Become a staff of AGV

Include your CV will be perfect (docx, pdf,…)